Omslags sida "Digital...

En framsida för kursen "Digital bild i produktion och kommunikation" på DI. Kursen bestodav många olika delar och moment som jag försökte visa genom ett mångfald i ord och bild. Jag markerade också i texten vilket programvaror som vi använt mestadels.

Copyright © 2012-2024 Helene Modigh --- Webdesign Caesax Multimedia