där ett vänder

Universum på latin nus "ett" och vertere "att vända". Tillsammans  blir det "där ett vänder" kontrasternas uppgift är att stimulera varandra till utveckling. Allt blir så stort, så ogreppbart, oändligt och samtidigt så balanserat där vi är en del av helheten.

Copyright © 2012-2024 Helene Modigh --- Webdesign Caesax Multimedia