Strävan

Liksom den gotiska formen så strävar den uppåt mot himmelen som något man vill uppnå. Denna målningen är 1 X1,50 meter.

Copyright © 2012-2024 Helene Modigh --- Webdesign Caesax Multimedia