jorden

På den stora jorden är du människa en liten liten billionte fläck

Copyright © 2012-2019 Helene Modigh --- Webdesign Caesax Multimedia